BIMI – ny email certificering på vej

 Du kender allerede SPF, DKIM og DMARC. Nu kommer BIMI der står for Brand Indicators for Message Identification. BIMI er en en ny mekanisme der skal verificere at det brand der sender emails til dig også er det rigtige brand og ikke et spoofed eller andet scam. Det foregår ved at der vises et brand logo udfor afsenderens navn i toppen af emails i stedet for f.eks. et billede eller typisk to bogstaver som initialer. BIMI skal indsættes som en DNS TXT record, og du skal have gyldige SPF, DKIM, DMARC records for at det bliver annonceret korrekt.
Der vil selvsagt være en masse fordele ved denne certificering når den endelig bliver rullet fuldt ud. PT er det kun OATH (Yahoo, AOL, Verizon) der kan vise brand logoer med en BIMI record i indboksen. Gmail og Hotmail m.fl. bakker op, og der kan forventes en global udrulning i løbet af 2020. Som brandejer vil man have bedre styring på at logo vises grafisk korrekt og ensartet. Email modtageren vil sandsynligvis åbne flere emails når man føler sig sikker på det ikke er scam og det vil igen medføre bedre åbnings og klik rater. Fremtiden vil være no brands logo – no trust.

BIMI rimer på IBM: https://bimigroup.org